Cursussen, materiaal en kledij

Cursussen

Je lesmateriaal bestaat uit cursussen en werkblaadjes die door de leraren worden opgemaakt.

De kosten voor het kopieerwerk worden via de schoolrekening aangerekend.

 

Materiaal en gereedschappen

De school zorgt voor al het materiaal en gereedschappen die je nodig hebt en stelt dit ter beschikking tijdens de praktijklessen.

Je gebruikt materialen en gereedschappen met het nodige respect en zorg.

 

Werkkledij

Je draagt de uniforme werkkledij. Je vindt de afspraken hierover in het schoolreglement. Je schaft de schooleigen werkkledij op school aan.

Je zorgt er geregeld voor dat je werkkledij gewassen wordt.

Kledij die gescheurd of bevuild is, wordt vervangen.

 

Veiligheidsschoenen

Tijdens de lessen beroepsgerichte vorming draag je steeds je veiligheidsschoenen.