De Ster Tielt biedt als kleinschalige school momenteel onderwijs aan een 70-tal leerlingen met een attest type basisaanbod binnen opleidingsvorm 3. Concreet betekent dit dat De Ster jongeren met leermoeilijkheden opleidt met het oog op een doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt. Het team zet in op de talenten en mogelijkheden van elke leerling en streeft zelfredzaamheid na.

Met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht breidt de doelgroep verder uit en verwelkomt De Ster ook een beperkt aantal leerlingen met een attest type 9 (autismespectrumstoornis), opleidingsvorming 3. Dit zal gebeuren in een geïntegreerde werking in kleine klassen zodat er een warme, veilige plek is waar elke jongere kan groeien.