Ons project

Onze school formuleert haar doelstellingen als volgt:

 

ZELFSTANDIGHEID 

Wij bereiden onze leerlingen voor om te werken op de gewone arbeidsmarkt en zelfstandig te wonen.

 

ERVARINGSGERICHT 

In onze lessen vertrekken we steeds vanuit concrete feiten en ervaringen. Inoefenen en trainen zijn twee belangrijke werkwoorden in ons project.

 

CHRISTELIJK 

Wij zijn een katholieke dialoogschool en voeden jongeren op tot unieke individuen vanuit een christelijke levensvisie en een gezamenlijke gedrevenheid. Hierbij hechten wij veel belang aan waarden als respect voor elkaar en diversiteit.

 

WELBEVINDEN 

Wij hechten veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Wie zich goed voelt op school, presteert optimaal.

 

MAATWERK 

Iedere jongere ontwikkelt verschillend. We houden hier rekening mee door het aanbieden van maatwerk in ons aanbod. Elke leerling heeft een individueel aangepast curriculum met mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding in en buiten de klasgroep.

 

OPEN 

Wij zijn een open school. Om ons doel te bereiken, werken we samen met talrijke partners vanuit verschillende sectoren. De ouders van onze leerlingen zijn onze eerste en belangrijkste partners.