Onze opleidingen

Onze opleidingen situeren zich in opleidingsvorm 3.

Het onderwijs in opleidingsvorm 3 (OV3) heeft tot doel aan de leerlingen een algemene en sociale vorming (ASV) enerzijds en een beroepsgerichte vorming (BGV) anderzijds te geven.

De einddoelstelling is dubbel:

  • We bereiden onze leerlingen voor op een gewoon leefmilieu
  • We werken intensief aan de voorbereiding op een tewerkstelling in het gewoon arbeidsmidden of in het normaal economisch circuit (NEC).

De opleidingen in OV3 omvatten daarom zowel ASV als BGV in alle fases.