Onze troeven

Daarom kom je naar onze school!

 • Elke leerling heeft een persoonlijke coach.
 • Praktijkgericht onderwijs: leren door oefening en trainng.
 • Individuele aanpak en maatwerk. Elke leerling evolueert volgens eigen mogelijkheden en op eigen tempo.
 • Goed voorbereide stages en werkervaring als essentieel onderdeel van de opleiding.
 • Andere vormen van werkplekleren, zoals bedrijfsbezoeken en groepsstages.
 • Welbevinden van elke leerling staat centraal.
 • Zorg die inspeelt op de behoeften van elke leerling.
 • Middagactiviteiten, zoals crea en sport.
 • Rustplekken voor leerlingen die er nood aan hebben (ASS).
 • Trainen van sociale vaardigheden.
 • Gratis leerlingenvervoer: gebruik van de schoolbus of het openbaar vervoer (Mobib-kaart De Lijn en/of treinabonnement).
 • Gemoedelijke sfeer!
 • Een aanbod van openluchtklassen.
 • Mogelijkheid tot verblijf in één van de internaten van onze schoolgroep.