Onze zorg voor jou

Brede basiszorg voor alle leerlingen

In onze brede basiszorg voor alle leerlingen voorzien we aanpassingen in tijd en ruimte. Voorbeelden hiervan zijn:

  • structuur aanbieden (voorbeeld: bij het klaarmaken van de boekentas)
  • voorbereiden van uitstappen en stages
  • prikkelarme werkplekkenstappenplannen
  • time timers
  • gekleurde mappen per vak
  • een rustige plek

De klassenraden volgen de leervorderingen en de socio-emotionele ontwikkeling van elke leerling nauwgezet op gedurende de hele schoolloopbaan.

We zetten in op extra individuele begeleiding door een leraar of de paramedicus en voorzien co-teaching (=meerdere leraren in één klasgroep).

Het zorgteam van de school volgt het welbevinden van leerlingen van nabij op. Ons zorgteam bestaat uit de orthopedagoge, de opvoeders en de directeur en werkt nauw samen met CLB Trikant@Tielt en andere begeleidingsdiensten.

 

ASS-werking

We kiezen voor een geïntegreerde werking. Dit wil zeggen dat leerlingen met een verslag type basisaanbod en leerlingen met een verslag type 9 samen les volgen. Dit biedt zeker extra leerkansen: de leerlingen leren omgaan met verschillen en bereiden zich zo ook voor op het leven na de school.

De orthopedagoge is vertrouwenspersoon voor onze ASS-leerlingen.

Indien nodig voorzien we extra begeleiding.

Over de middag kunnen onze type 9-leerlingen op een rustige plek hun lunchpakket gebruiken.