Onze school formuleert haar doelstellingen als volgt:

ZELFSTANDIG

Wij bereiden onze leerlingen voor om zelfstandig te wonen en te werken op de gewone arbeidsmarkt.

ERVARINGSGERICHT

In onze lessen vertrekken we steeds vanuit concrete feiten en ervaringen. Inoefenen en trainen zijn twee belangrijke werkwoorden in ons project.

CHRISTELIJK

Wij voeden jongeren op tot unieke individuen vanuit een christelijke levensvisie en een gezamenlijke gedrevenheid. Hierbij hechten wij veel belang aan waarden als respect voor elkaar en diversiteit.

WELBEVINDEN

Wij hechten veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Wie zich goed voelt op school, presteert optimaal.

MAATWERK

Iedere jongere ontwikkelt verschillend. We houden hier rekening mee door het aanbieden van maatwerk in ons aanbod. Elke leerling volgt een leertraject op maat met mogelijkheden voor extra ondersteuning en begeleiding in en buiten de klasgroep.

OPEN

Wij willen een open school zijn. We werken samen met talrijke partners vanuit verschillende sectoren om ons doel te bereiken. De ouders van onze leerlingen zijn onze eerste en belangrijkste partners.

BELANGRIJKE PIJLERS

Onze school baseert zich op een aantal belangrijke pijlers die de basis vormen voor het pedagogisch project. De afbeeldingen hieronder tonen aan waar wij als school voor staan. Klik op de afbeelding om een duidelijk beeld te krijgen van elke pijler.

 

gezondheidburgerzinictlerenlerenlo

milieurekenvaardighedensociaal20emotioneeltaalvaardigheidvrije20tijd