Wie zich inschrijft in een school, verklaart zich ook akkoord met de leefregels.

De verzameling van onze leefregels vindt u in het schoolreglement.

Een samenvatting van onze afspraken vindt u hieronder. Goede afspraken maken goede vrienden!

  1. Ik kom rechtstreeks naar school en plaats mijn (brom)fiets in de stalling op de campus.
  2. Ik ben op tijd aanwezig op school: ’s morgens om 8.20 uur en ’s middags om 12.55 uur.
  3. Als ik toch te laat of afwezig zal zijn, verwittig ik de school. Ik bezorg de verantwoording van mijn afwezigheid zo spoedig mogelijk aan de opvoeder.
  4. Als de bel gaat, ben ik klaar voor de les (schoolagenda, werkkledij, cursus, materiaal, …).
  5. Op school draag ik gepaste kledij.
  6. Ik ben eerlijk en beleefd tegen iedereen.
  7. Over problemen praat ik. Geweld lost niets op!
  8. Ik eet enkel tijdens de pauzes. Tijdens de lessen mag ik water drinken. Kauwgom is niet toegestaan.
  9. Ik verlaat het leslokaal of de speelplaats enkel met toelating van de leraar of de opvoeder.