Schoolreglement

Samenvatting van de leefregels

1. Ik kom rechtstreeks naar school en plaats mijn (brom)fiets in de stalling op de campus.

2. Ik ben op tijd aanwezig, ’s morgens om 08.30 uur en ’s middags om 13.00 uur.

3. Als ik toch te laat of afwezig zal zijn, verwittig ik het secretariaat van de school.

    Ik geef de schriftelijke verantwoording van mijn afwezigheid zo spoedig mogelijk af aan de opvoeder.

4. Als de bel gaat, ben ik klaar voor de les (schoolagenda, werkkledij, cursus, materiaal, laptop …).

5. Op school draag ik gepaste kledij.

6. Ik ben eerlijk en beleefd.

7. Over problemen praat ik. Geweld lost niets op!

8. Ik eet enkel tijdens de pauzes.

    Tijdens de lessen mag ik water drinken.

    Kauwgom is niet toegestaan.

9. Ik verlaat het leslokaal of de speelplaats enkel met de toelating van de leraar of de opvoeder.

 

Schoolreglement

Hier vind je de integrale versie van het schoolreglement van dit schooljaar.