De Ster is een kleinschalige school voor buitengewoon secundair onderwijs type basisaanbod en type 9 - opleidingsvorm 3. Concreet betekent dit dat De Ster jongeren met leermoeilijkheden en/of autismespectrumstoornissen (ASS) opleidt met het oog op doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt. Onze opleidingen zijn sterk praktijkgericht! Na het succesvol doorlopen van de verschillende fases behaal je een officieel erkend getuigschrift van de opleiding waarmee je aan de slag kan op de reguliere arbeidsmarkt.

 

Ons uitgangspunt is om je een leertraject op maat aan te bieden. We zetten hiervoor in op jouw mogelijkheden en talenten!

 

Kleine klassen en ondersteuning via individuele begeleiding, logopedie of co-teaching in de klas, laten zorg op maat van elke leerling toe. Op die manier wil De Ster een warm en veilig leef- en leerklimaat creëren waarin elke jongere tot groei komt.