Onze school heeft als doel om meisjes en jongens met leermoeilijkheden een beroepsopleiding en een algemene en sociale vorming te geven.

Om toegelaten te worden in onze school, heb je  een verslag type basisaanbod (of type 1) nodig.

Ons uitgangspunt is om onze leerlingen een haalbaar leertraject aan te bieden.

Hiervoor zetten we in op de talenten en de mogelijkheden van elke leerling.

Wij zijn een auti-vriendelijke school en bieden vanaf schooljaar 2022-2023 onderwijs type 9 aan.

Een opleiding duurt minstens vijf schooljaren en is opgesplitst in vier opeenvolgende fases.

Het observatiejaar is een breed oriënterend kennismakingsjaar. Na dit jaar kiest de leerling voor een opleiding.