De opleiding bestaat uit vier fasen:

  • de observatiefase = het eerste jaar.

In deze fase van één schooljaar maken de leerlingen uitgebreid kennis met onze opleidingen.  Op het einde van het observatiejaar maken de ouders en de leerling na advies van de klassenraad een keuze voor een opleiding.

  • de opleidingsfase = het tweede en het derde jaar.

Deze fase loopt over minstens twee schooljaren. De basistechnieken van de gekozen opleiding worden aangeleerd en ingeoefend.

  • de kwalificatiefase = het vierde en het vijfde jaar.

Ook deze fase duurt minstens twee schooljaren. De kennis en vaardigheden worden verdiept en uitgebreid. Er zijn in deze fase stages voorzien in verschillende stageplaatsen. In het vierde jaar duurt de stage drie weken en in het vijfde jaar voorzien we zes stageweken. Uiteraard vormen arbeidsattitudes een belangrijk onderdeel van de opleiding.

  • de integratiefase = de Alternerende Beroepsopleiding (ABO).

Deze éénjarige fase is niet verplicht, maar verhoogt zeker de kansen op tewerkstelling.

In deze fase komt de leerling twee dagen naar school en doet zij/hij drie dagen per week

praktijkervaring in het normaal economisch circuit op.

logo esf 0