Daarom kom je naar onze school!

 • Praktijkgericht onderwijs: leren door oefening en training.
 • Individuele aanpak en maatwerk. Elke leerling evolueert volgens eigen mogelijkheden en op eigen tempo.
 • Goed voorbereide stages als essentieel onderdeel van de opleiding.
 • Andere vormen van werkplekleren, zoals bedrijfsbezoeken en groepsstages.
 • Welbevinden van elke leerling staat centraal.
 • Zorg die inspeelt op de behoeften van elke leerling.
 • Middagactiviteiten, zoals crea en sport.
 • Trainen van sociale vaardigheden.
 • Gratis leerlingenvervoer: gebruik van de schoolbus of het openbaar vervoer (Mobib-kaart De Lijn en/of treinabonnement).
 • Gemoedelijke sfeer!
 • Openluchtklassen
 • Mogelijkheid tot verblijf in één van de internaten van onze schoolgroep.