Reeds in het observatiejaar maken onze leerlingen kennis met “de werkplaats”.

Aspecten als orde en netheid en veiligheid worden aangebracht.

 

Naarmate de opleiding vordert, wordt de lat steeds hoger gelegd.

In de opleidingsfase ligt de focus op het aanleren en trainen van basistechnieken en –vaardigheden.

In de kwalificatiefase  wordt er getraind op verdieping van technieken, tempo, uithouding en afwerking.

 

Naast de opleiding op school gaan we zelf het werkveld opzoeken.

Dit gebeurt aan de hand van bedrijfsbezoeken en kennismakingsactiviteiten in de opleidingsfase en individuele en groepsstages in de kwalificatiefase.

 

In de Alternerende Beroepsopleiding doen onze cursisten gedurende één schooljaar drie dagen lang werkervaring op in eenzelfde bedrijf of woonzorgcentrum.

De ABO-trajectbegeleider is de brugfiguur tussen de school en de werkervaringsplaats.

 

Bij alle vormen van stages is er een doorgedreven voorbereiding en nauwgezette  opvolging vanuit de school voorzien.