De klassenraden volgen de leervorderingen en de socio-emotionele ontwikkeling van elke leerling nauwgezet op gedurende de hele schoolloopbaan.

We zetten in op extra individuele begeleiding door een leraar of de logopediste en voorzien co-teaching (=meerdere leraren in één klasgroep).

Het zorgteam van de school volgt de socio-emotionele begeleiding van leerlingen die het nodig hebben van nabij op. Ons zorgteam bestaat uit de orthopedagoge, twee opvoeders en de directeur en werkt nauw samen met CLB Trikant en andere begeleidingsdiensten.

team