Basiszorg voor alle leerlingen

In onze basiszorg voor alle leerlingen voorzien we aanpassingen in tijd en ruimte. Voorbeelden hiervan zijn:

- structuur aanbieden bij het klaarmaken van de boekentas

- voorbereiden van uitstappen en stages

- prikkelarme werkplekken

- stappenplannen

- time timers

- gekleurde mappen per vak

-…

De klassenraden volgen de leervorderingen en de socio-emotionele ontwikkeling van elke leerling nauwgezet op gedurende de hele schoolloopbaan.

We zetten in op extra individuele begeleiding door een leraar of de logopediste en voorzien co-teaching (=meerdere leraren in één klasgroep).

Het zorgteam van de school volgt de socio-emotionele begeleiding van leerlingen die het nodig hebben van nabij op. Ons zorgteam bestaat uit de orthopedagoge, de opvoeders en de directeur en werkt nauw samen met CLB Trikant@Tielt en andere begeleidingsdiensten.

ASS-werking

We kiezen voor een geïntegreerde werking. Dit wil zeggen dat leerlingen met een verslag type basisaanbod en leerlingen met een verslag type 9 samen les volgen. Dit biedt zeker extra leerkansen: de leerlingen leren omgaan met verschillen en bereiden zich zo ook voor op het leven na de school.

De orthopedagoge is vertrouwenspersoon voor onze ASS-leerlingen.

Indien nodig voorzien we extra begeleidingskansen.

Over de middag bieden we een rustige lunchplek voor onze type 9-leerlingen aan.