Onze school

De Ster is een kleinschalige school voor buitengewoon secundair onderwijs type basisaanbod en type 9 – opleidingsvorm 3.

Concreet bekent dit dat wij jongeren met leermoeilijkheden en / of autisme spectrumstoornissen (ASS) een opleiding geven met het oog op de doorstroming naar de gewone arbeidsmarkt.

Onze opleidingen zijn sterk praktijkgericht.

Na het succesvol doorlopen van de verschillende fases behaalt de leerling een officieel erkend getuigschrift van de opleiding waarmee men aan de slag kan in het normaal economisch circuit.

Wij bieden onze leerlingen een leertraject op maat aan. Hiervoor zetten we in op mogelijkheden en talenten.

 

Om dit mogelijk te maken bieden we onderwijs aan in kleine klasgroepen en voorzien individuele begeleiding, logopedie of co-teaching in de klas. Op die manier bieden we zorg op maat voor elke leerling.

 

We wensen dit te realiseren in een  warm en veilig leef- en leerklimaat waarin elke leerling maximale groeikansen krijgt.